توقف مجتمع تجاری فرد وسی به خاطر ایمنی

به گزارش نامه نیوز، بعد از داستان دنباله دار تخریب علاء الدین، گویا قرعه به نام ساختمان دیگری افتاده است؛ ساختمانی که در زمان احداث آن حرف های زیادی مطرح شد؛ اما حالا بعد از بهره برداری و در زمانی که مالک پاساژ اقدام به واگذاری مغازه ها کرده بحث ناایمن بودن این مرکز خرید مطرح می شود، مرکز خریدی که قرار است مرکز تجارت جهانی شود. پس از یک سال اما سرانجام با نظر شخص رئیس سازمان نظام مهندسی سرانجام پس از ماه ها کش و قوس بهره برداری از این پروژه در دقایق پایانی شب گذشته متوقف شد. حدود یک سال گذشته، در یکی …