تولیت جدید آستان قدس منصوب شد

آیت الله سید ابراهیم رئیس السادات (رئیسی) دادستان کل کشور و معاون اول سابق قوه قضائیه و نماینده مردم خراسان در مجلس خبرگان به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.