تولید قسمتی هایی از سریال هندی شبکه یک در یزد +عکس

همسفر خورشید از یزد هم عبور می کند تولید قسمتی هایی از سریال هندی شبکه یک در یزد +عکس شاه حاتمی سریال همسفر خورشید را مانند خوش رکاب یک سریال جاده ای توصیف می کند که در فضایی کاملا متفاوت روایت می شود. وی می گوید: این سریال در شهرهای بندرعباس، خرمشهر، یزد، مشهد و یک سکانس در تهران تصویربرداری شده است. شاه حاتمی سریال همسفر خورشید را مانند خوش رکاب یک سریال جاده ای توصیف می کند که در فضایی کاملا متفاوت روایت می شود. وی می گوید: این سریال در شهرهای بندرعباس، خرمشهر، یزد، مشهد و یک سکانس در تهران ت