تولید محصولات نوردی لزوم حضور موثر در بازار

مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت : با توجه به دشوار شدن صادرات در سال‌های اخیر، نیاز است که طرح‌های توسعه‌ای را به سمت تولید محصولات نوردی هدایت کنیم.