تویوتا، ایرانی ها را غافلگیر خواهد کرد

تویوتا پریوس ۲۰۱۶ در کشورمان حضور پیدا می کند تا با ظاهر زیبا و قابلیت های زیست محیطی خود به پاکیزگی هوا و ظاهر بصری کلان شهرها کمک کند.