تویوتا با پریوس 2016 ایرانی ها را غافلگیر خواهد کرد

تویوتا پریوس 2016 در کشورمان حضور پیدا می کند تا با ظاهر زیبا و قابلیت های زیست محیطی خود به پاکیزگی هوا و ظاهر بصری کلان شهرها کمک …