جباری: جوانگرایی مظلومی آینده استقلال را می سازد

پیشکسوت باشگاه استقلال می گوید که جوانانی که مظلومی در استقلال از آنها استفاده کرده است می توانند آینده استقلال باشند.