جزء به جزء هزینه ساخت وساز در تهران/ بسازوبفروشی چقدر گران شده است؟

بسیاری از مالکان املاک قدیمی که در عرف بازار مسکن از آنها تعبیر به املاک کلنگی می شود، وسوسه می شوند که به اشکال مختلف اعم از سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت در ساخت و… واحد مسکونی قدیمی خود را به تعداد بیشتری از واحدهای نوساز تبدیل و از این محل سود کسب کنند. البته در سال های اخیر بسیاری از سازندگان از افزایش هزینه ها شکایت داشته و معتقدند ساخت وساز به دلیل گرانی و رکود سنگین مسکن بازدهی کمتری داشته است؛ اما واقعاً چنین است؟ ساخت خانه چه هزینه ای را از کل هزینه تمام شده مسکن به خود اختصاص می دهد؟ آیا هزین …