جزئیات فیلم فجر جهانی اعلام شد/ قطب جشنواره های شرق می شویم

رضا میرکریمی، امیر اسفندیاری و علیرضا شجاع نوری از مدیران سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر جزئیات برگزاری این رویداد سینمایی در اردیبهشت سال ۹۵ را تشریح کردند.