جزئیات قرارداد جدید ایران خودرو با پژو

رویداد24- سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 از جلسه امروز این کمیسیون با حضور معاونین وزرای اقتصاد، صنعت، مدیرعامل ایران خوردو، نماینده خانه صنعت و مرکز پژوهش های مجلس خبر داد.
اسماعیل جلیلی، اظهار کرد: در ابتدای این جلسه معاون وزیر صنعت گزارشی از قراردادها با شرکت های خارجی ارائه کرد و گفت که این سرمایه گذاری در قالب بسته پیشنهادی تهیه شده توسط وزارت صنعت انجام می شود که در آن اولویت ها برای توسعه سرمایه گذاری و سیاست ها و روش های انجام کار برای سرمایه گذاران داخلی …