جزئیات وام های جدید مسکن

بانکیا: مدیرعامل بانک مسکن در رابطه با تسهیلات جدید از کاهش نرخ سود در دو طرح صندوق پس انداز یکم و تسهیلات از محل اوراق تقدم خبر داد.