جزئیات ورود زائران اربعین به عراق؛ ورود به صورت گروهی و از پنجشنبه خواهد بود

یکی از مسئولان عراقی گفت که تصمیمات و اقدامات مهمی در راستای تسهیل ورود زوار ایرانی به این کشور به منظور زیارت اربعین گرفته شده و مرزهای عراق از 27 مرداد به روی زوار ایران باز خواهد شد.