جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران داوران و اساتید سه بخش دیگر خود را شناخت

بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران داوران و اساتید خود را در سه رشته نقاشی، طراحی و سفال و سرامیک نیز شناخت.