جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر کرمانشاه برگزار شد

سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: جلسه شورای شهر کرمانشاه برای انتخاب هیئت رئیسه سال دوم با حضور نماینده فرمانداری برگزار می‌شود.