جلسه کمیته راهبری ستاد تنظیم بازار میوه در سازمان تعاون روستایی استان البرز برگزار شد

نشست کمیته راهبری ستاد تنظیم بازار میوه با حضور معاونت توسعه اقتصادی و اشتغال استانداری البرز مهندس کامکار ، مهندس موسوی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، بهزاد مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای کارگروه در محل سالن جلسات تعاون روستایی استان برگزار گردید.
ابتدا شمس مدیر تعاون روستایی استان البرز، گزارشی از آخرین وضعیت ذخیره سازی میوه به تفکیک هر سردخانه ارائه کردند. وی در ادامه افزود: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در سال گذشته علیرغم کمبود پرتقال در کشور ، استان توانسته با …