جنگنده جدید روسی با بال های برعکس + عکس

اتاق خبر 24 :
جت SR-10 دو بال متمایل به جلو دارد که به آن قدرت مانور بیشتری را در هنگام پرواز می دهد .
این جنگنده توسط KB SAT روسیه طراحی شده و بال های آن با زاویه ۱۰ درجه به جلو متمایل است. سازنده باور دارد این طراحی باعث ثبات بیشتر جت در سرعت پایین و همچنین در زمان برخواستن از زمین یا فرود آمدن می شود. ممکن است این گفته سازنده درست باشد، اما بال های متمایل به جلو، خود باعث ناپایداری هواپیما می شوند.
هواپیماهایی با این نوع بال، مانند Grumman X-29، برای حفظ تعادل هنگام پرواز با رایانه کنترل می …