جهانگیری:در بخش اقتصادی دستاورد خوبی را داشته ایم/ طی دو سال تحریم ها را برداشتیم

معاون اول رییس جمهور گفت: ما در طی دو سال گذشته توانسته ایم در یک مذاکره سخت، فشرده، جدی امروز به نقطه ای برسیم که تحریمی پیش روی کشورمان نباشد.