جوانشیر آخوندوف از ایران رفت

جوانشیر آخوندوف، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران به کشورش احضار شد. وی به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری آذربایجان در لتونی منصوب شده است.