جیمز باند جدید کیست؟

در حالی که “دانیل کریگ» به احتمال فراوان بار دیگر نقش “جیمز باند» را بازی نخواهد کرد، بازار گمانه زنی ها درباره بازیگر قسمت جدید این مجموعه فیلم معروف داغ است.