حاج قاسم سلیمانی و مردی در سایه+عکس

شهیدخبر(شهیدنیوز): رسانه های خارجی به دور از دنیای واقعی ،سایه به سایه در “فضای مجازی به دنبال سردار سلیمانی هستند.