حادثه برای افشا کننده فیلم سخنرانی قاضی پور

عطایی همان روزنامه نگار ارومیه ای است که در روزهای اخیر انتشار یک فیلم از سخنرانی قاضی پور یکی از نامزدهای انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و راه یافته به مجلس از ارومیه خبر ساز شده و واکنشهای عمومی بسیار زیادی را به دنبال داشته است.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، حامد عطایی،روزنامه نگار و مدیرمسئول نشریه آینا نیوز در ارومیه در پی حادثه ای از سوی افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
عطایی همان روزنامه نگار ارومیه ای است که در روزهای اخیر انتشار یک فیلم از سخنرانی قاضی پور یکی از نامزدهای …