حادثه عجیب برای افشا کننده فیلم سخنرانی قاضی پور

عطایی همان روزنامه نگار ارومیه ای است که در روزهای اخیر انتشار یک فیلم از سخنرانی قاضی پور یکی از نامزدهای انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و راه یافته به مجلس از ارومیه خبر ساز شده و واکنشهای عمومی بسیار زیادی را به دنبال داشته است.