حرف های تلخ و تکان دهنده همسر کاپیتان پرسپولیس از آخرین شب حیاتش

روز نو :
سال 1394 برای پرسپولیسی ها و به خصوص خانواده نوروزی یکی از تلخ ترین سال ها بود چرا که هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس در حالی که تنها 30 سال و 3 ماه سن داشت به دلیل عارضه قلبی در خواب از دنیا رفت تا شوک بزرگی به جامعه فوتبال، هواداران پرسپولیس و بخصوص خانواده اش وارد شود.
با این همه شاید بتوان عنوان کرد که بیشترین فشار روحی روانی به همسر مرحوم نوروزی وارد شد به طوری که او حالا باید برای دو فرزندش هم پدر باشد و هم مادر.
خانم معصومه ابراهیم پور همسر مرحوم هادی نوروزی حالا پس از گذشت بیش از 5 ماه …