حرف های ممنوعه

ادامه از صفحه اول
بانک هایی که قبلا به خاطر کار با ایران جریمه شده اند الان از کارکردن با ایران می ترسند که در این زمینه امریکا باید فعال تر باشد و باید به همه آنها با تاکید اعلام کنند که در رابطه با ایران آزاد هستند. برجام از 26 دی ماه عملیاتی شده است، اما در یکی از کشورهای همسایه دیروز بانک مرکزی شان به بانک های دیگر اعلام کرده است که برای کار با ایران آزاد هستند. بنابراین هنوز هم امریکایی ها باید در اجرای برجام فعال تر باشند و خواست ما این است که در برخی موارد در صورتی که تلاش لازم را نداشته اند، …