حزب الله در خط مقدم مبارزه با تروریسم و صهیونیسم است

حزب موتلفه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان، تاکید کرد:حزب الله به عنوان جریانی برخاسته از غیرت اسلامی، همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم و صهیونیسم بوده است.