حسین شریعتمداری روی تخت بیمارستان/ عکس

حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در بیمارستان بستری شد.