حضرت زهرا(س) الگوی بی همتا از یک زن است

یک کارشناس دینی و استاد حوزه علمیه اظهار کرد: حضرت زهرا(س)، الگوی بی نظیر و بی همتا از یک زن و همسر برای حضرت علی(ع) بود که در منزل حتی کوچکترین ناراحتی به وجود نمی آورد که باعث آزردگی شود.