حضور بانوان کارآفرین منطقه 4 در هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

شهردارآنلاین: رئیس اداره امور بانوان شهرداری منطقه 4 از حضور فعال بانوان کارآفرین منطقه 4 در هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا 23 اسفند ماه جاری در بوستان گفتگو برپاست.