حضور پر رنگ دانش آموزان در مراسم استقبال از روحانی+ تصاویر

حضور پر رنگ دانش آموزان در مراسم استقبال از روحانی+ تصاویر صبح امروز دکتر روحانی به یزد سفر کرد. صبح امروز دکتر روحانی به یزد سفر کرد.