حقوق کارگران در سال ۹۵ در مسیر پر پیچ و خم تصمیمات

به گزارش” صبح رابر “؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛نماینده کارفرمایان در این برنامه با اشاره به روند نزولی سهم بخش مولد کشور از سال ۶۸ تا ۹۰ گفت : تولید در کشور دچار بحران است و تولید کنندگان قادر به رقابت نیستند .
جمال رزاقی جهرمی با اشاره به اینکه تولید کنندگان توان افزایش حقوق کارگران را در این شرایط ندارند افزود : در دوران پساتحریم که کشور منتظر رشد اقتصادی است باید به تولید و تولید کننده توجه ویژه شود .
وی با بیان اینکه افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۴ باعث افزایش ۳۰ درصدی هزینه …