حق استفاده از «حذف لینک اطلاعات افراد» به تمام دامنه های گوگل گسترش یافت

گوگل اعلام کرد که حق استفاده از “حذف لینک اطلاعات افراد» برای اروپایی ها را در مورد تمامی دامنه های خود و نه فقط دامنه های اروپایی خود اعمال می کند.
این تحول از هفته آینده رخ خواهد داد تا آن دسته از شهروندان اروپایی که خواستار حذف شدن لینکی در مورد خود از جستجوگر گوگل هستند شاهد حذف شدن لینک های مربوطه از همه دامنه های گوگل و به خصوص دامنه اصلی آن یعنی دات کام باشند.
اتحادیه اروپایی دو سال قبل با صدور حکمی گوگل را ملزم به بررسی درخواست های شهروندان عضو اتحادیه اروپا در مورد حذف لینک های مربوط به خود …