حق اولاد سال 95 مشخص شد + جدول 6 ساله

برای هر فرزند در سال 95 ماهیانه 81.216 تومان و دو فرزند 162.432 تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده …