حق اولاد سال 95 مشخص شد

با مشخص شدن دستمزد سال 95 برای هر فرزند ماهیانه 81 هزار و 216 تومان و برای 2 فرزند 162 هزار و 432 تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده می شود.