حق مردم را از حلقوم رانت خواران و مفسدین بیرون می کشیم

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص دستگیری یکی از اعضای شورای شهر کلانشهر تبریز گفت: حق مردم را از حلقوم رانت خواران و مفسدین بیرون می کشیم.