حمایت قلعه نویی از بنگر: اهل کار خیر است!

اطمینان داشته باشید اگر سینا یک کلمه حرف بد زده بود او را مجبور می کردم شبانه با بنگر تماس بگیرد و عذرخواهی کند
آی اسپورت- امیرقلعه نویی اعتقاد دارد که بنگر در بازی مقابل تراکتور باید اخراج می شد. البته او در عین این اعتقاد از شاگرد قدیمی اش دفاع هم می کند. قلعه نویی در مورد اتفاقات بازی دیروز گفت:”اتفاقات را محکوم می کنم اما جا دارد یک نکته را بگویم که همه بدانند از صمیم قلب محسن را دوست دارم.وقتی در سپاهان بودیم زمانیکه بحث کار خیر بود،محسن پیشقدم می شد و بیشتر از همه پول می داد.من پس از بازی از …