حمله مایلی کهن به کفاشیان: تو چه کاره ای که با من برخورد کنی!

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، پس از آنکه علی کفاشیان خبر شکایت فدراسیون فوتبال علیه مایلی کهن را تایید کرد مدیر فنی سابق تیم امید که به شدت از این مساله ناراحت بود در حاشیه مراسم تقدیر از داوران فوتبال بانوان، مصاحبه کفاشیان با خبرنگاران را قطع کرد و رو به رییس فدراسیون فوتبال، گفت: من آمده ام که مرا به اوین ببری! تو چه کاره هستی که بخواهی با من برخورد کنی.
پس از این موضوع افراد حاضر در سالن او را از این محل دور کردند اما در حالیکه سالن را ترک می کرد گفت: من هم باید کی روشی شوم تا شرایط به نفع …