حمله مجدد هاشمی به شورای نگهبان

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که مردم ایران عزیز، انتخابات معناداری انجام داده اند، به فرایند ردّ صلاحیت ها اشاره کرد و گفت: اینکه 12 نفر در شورای نگهبان ظرف چند روز صلاحیت 12 هزار نفر را برای دو کار بسیار مهم یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بررسی کرده اند و نظر داده اند، برای اکثریت جامعه قانع کننده نبود و دیدیم که چگونه به این اقدام عکس العمل نشان دادند.هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه عدم رأی اعضای شورای نگهبان که مسؤول بررسی صلاحیت ها هستند، برای نظام خوب نیست، گفت: هم شورای نگهبان و هم