حمله مجدد هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان/ نتیجه انتخابات معنادار بود

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که مردم ایران عزیز، انتخابات معناداری انجام داده اند، به فرایند ردّ صلاحیت ها اشاره کرد.