حکایت غمناک یارانه ، فقر و آوار شدن سقف خانه ای در روستای مرزی شگفتیک ارومیه

در میان کوه های سر به فلک کشیده ی مرزی در منطقه ای که زمستان های سردش زبان زد عام و خاص است روستایی در ده کیلومتری شهر مرزی سرو با نام شگفتیک وجود دارد که در آن خانواده ی آقای حسن مسی زاده با مشکلات فراوانی زندگی می کند.
حسن مسی زاده چوپان 60 ساله ی روستای شگفتیک چند سالی است با سختی فراوانی به زندگی ادامه می دهد او که در آمدی به جز چوپانی ندارد 5 سالی می شود ، بعد از فرو ریختن سقف خانه اش با مشکلات بسیار فراوانی دست و پنجه نرم می کند .
حسن آقا از آن شب شوم می گوید:
آن شب شوم همه بعد از خوردن غذای …