حکم اعدام بابک زنجانی به نفع کیست؟

به گزارش ایسنا، “نعمت احمدی» در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته است: حکم اعدام برای بابک زنجانی، حکمی است که از نظر کیفر خواست و مواد استنادی آن به طور صحیح صادر شده است. باتوجه به اینکه عملکرد آقای زنجانی به صورت باندی و جمعی صورت گرفته است، از همان ابتدا پیش بینی می شد که حکم صادره، اعدام باشد اما پرسش این است، صدور این حکم به نفع کیست و آیا با حذف فیزیکی بابک زنجانی منافع شرکت ملی و وزارت نفت حفظ خواهد شد؟
پرونده ای که از ابتدای دستگیری بابک زنجانی، بنده با این شیوه برخورد با وی و بازداشت و قطع …