حکم اعدام بابک زنجانی و همدستانش/ماجرای بازداشت ۸ مروج فحشا/ دیه ۹۵ از قرار ۱۹۰ میلیون

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره صدور حکم اعدام برای زنجانی و همدستانش، احضار فاطمه هاشمی به دادگاه، شکایت دادستان زاهدان از مولاوردی، بازداشت ۸ مروج فساد و فحشا، آزادی متهمان پرونده سفارت عربستان و تعیین نرخ دیه سال ۹۵ توضیح داد.