حکم «اعدام» برای زنجانی صادر شد

رضوانه رضایی پور / پرونده 42 هزار صفحه ای با حکم “اعدام» پایان می گیرد. پایانی البته محتمل که در دادگاه بدوی رقم می خورد تا در آخرین مسیر به دیوان عالی کشور ختم شود. بابک زنجانی حکم “اعدام» را که می شنود، باور نمی کند اتهام افساد فی الارض برای او ثابت شده باشد. آنجا که شگفت زده به وکیل خود می گوید: شما که پرونده من را خواندید آیا من واقعا مفسد فی الارض هستم؟ نود و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برای بابک زنجانی خبر خوشی نداشت. جلساتی که همواره او را امیدوار می ساخت که با بازپرداخت بدهی های خود می …