خبر خوش وزیر به فرهنگیان دارای سابقه زیر ۶ سال/ بیش از ۱۵۰۰ نفر در تهران پاداش پایان خدمت در یافت کردند

وزیر آموزش و پرورش گفت: از ۲۶۰۰ بازنشسته ای که در تهران بودند ۱۵۰۰ نفر تا به امروز پاداش پایان خدمت را دریافت کردند و برای بقیه افراد نیز مشکلی از نظر مالی نخواهیم داشت.