خبر مهم خبرنگار هلندی از آینده علیرضا جهانبخش

رسانه های هلند اخباری مبنی بر علاقه باشگاه اوترخت برای جذب علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه فاینورد مطرح کردند.