خبر وزیر کار برای بازنشستگان/ جزییات نحوه و زمان اعلام میزان افزایش حقوق بازنشستگان

جزئیات نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فردا ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.