خبر

مشاور رسانه ای وزیر صنعت، معدن و تجارت: شناخت مردم از کالاهای ایرانی باید افزایش یابد
گلستان| مشاور رسانه ای وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شناخت مردم از ویژگی های کالاهای ایرانی کافی نبوده و ضروری است این شناخت بیشتر شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، سونیا پوریامین در بازدید از خوشه های کسب وکار استان گلستان اظهار داشت: کالای ایرانی درحال حاضر خوب به مصرف کننده معرفی نمی شود و تاحدودی ناشناخته اند و این امر موجب شده بسیاری از آحاد جامعه از کالاهای خارجی استفاده کنند.
مشاور …