خدابخش، پرچمدار مبارزه با پدیده ی شوم بازیکن سالاری!

نامزدهای احتمالی ریاست فدراسیون کاراته را بهتر بشناسیم؛

خدابخش، پرچمدار مبارزه با پدیده ی شوم بازیکن سالاری!
ساعاتی قبل، خبری غیرمنتظره از سوی برخی خبرگزاریها منتشر شد که اگر چه اصلِ آن به اندازه ی کافی عجیب و غیرقابلِ هضم بود، لیکن شگفتیِ بزرگتر آنجا شکل گرفت که مسببِ این اتفاقِ عجیب، برای توجیهِ اشتباهِ خود، مرتکب خطایی به مراتب بزرگتر از اشتباهِ اولیه شد!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستارگان کاراته؛ رشید خدابخش سرپرستِ تازه منصوب شده ی فدراسیون جودو، ساعاتی پیش بدونِ توجه به …