خداحافظ شرزود تمیروف / فوری: یک مهاجم نام آشنا در راه پرسپولیس!

با توجه به اعلام رضایت یحیی گل محمدی برای جدایی شرزود تمیروف، با نظر سرمربی سرخپوشان این تیم به زودی مذاکره با یک گزینه دیگر را در دستور کار قرار خواهد داد.