خراسان جنوبی، کم باران ترین استان کشور است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: خشکسالی 17 ساله در استان و کاهش 55 درصدی ریزش های جوی نسبت به میانگین بلندمدت سبب شده تا این استان به عنوان کم باران ترین استان کشور محسوب شود.