خروج ١٧ هزار خانواده از چرخه حمایتی کمیته امداد استان همدان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: طی چهار سال گذشته بیش از ١٧ هزار خانواده از چرخه حمایتی کمیته امداد استان خارج و خودکفا شده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، منطقه همدان، “محمدرضا ابراهیمی” در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اسدآباد، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴٨ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان همدان هستند، افزود: کمیته امداد استان اعتباری افزون بر 7.5 میلیارد تومان برای مددجویان به حساب تامین اجتماعی واریز کرده که با این اقدام پس از مدت مقرر افرا …